Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017 12:07

Διαχείριση συστάσεων: πως γίνεται αποτελεσματικά

Written by
Rate this item
(157 votes)

Ο Δημήτρης Αντωνίου, υπεύθυνος μάρκετινγκ & πωλήσεων σε μια μικρή εταιρεία διοργάνωσης ταξιδιών, είναι απογοητευμένος από τις επιδόσεις του τμήματός του το προηγούμενο έτος.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει πρόβλημα στη δημιουργία συστάσεων και ότι περισσότερο από το 80% αυτών αποτυχαίνουν όταν προωθούνται στις πωλήσεις.

Έτσι φθίνει σταδιακά η αποδοτικότητα του μάρκετινγκ. Μετά από λεπτομερή ανάλυση, ο Δημήτρης συμπέρανε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε ελλείψεις στη διαχείριση των συστάσεων.

Τι ακριβώς όμως είναι η Διαχείριση Συστάσεων;;

Η Διαχείριση Συστάσεων είναι η ολοκληρωμένη διαδικασία παρακολούθησης και χειρισμού των συστάσεων από τη δημιουργία τους ως τη μετατροπή τους σε πώληση και τη διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων. Τα δεδομένα που δημιουργούνται σε αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων & του μάρκετινγκ. Τα βήματα μιας τέτοιας τυπικής διαδικασίας ξεκινούν με τη δημιουργία συστάσεων και συνεχίζουν με τη βαθμολόγησή τους, τη διατήρηση σχέσεων/ επικοινωνία μαζί τους, τις επαφές πώλησης και τελικά καταλήγουν σε πωλήσεις. Είναι σημαντικό τα βήματα να είναι συντονισμένα μεταξύ τους.

Ας εξετάσουμε στη συνέχεια το θέμα αναλυτικότερα:

Αυτό είναι το δεύτερο άρθρο-μάθημα από μια σειρά εξειδικευμένων μαθημάτων για τους συνδρομητές μας. Θα πρέπει να συνδεθείτε ή να έχετε λάβει το σύνδεσμο μέσω email ώστε να μπορέσετε να δείτε τη συνέχεια. 

Read 3497 times Last modified on Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 00:51