Με την Omicron Systems ξεκινήσαμε τη λειτουργία μας το 2000 ως ομόρρυθμη εταιρία. Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο των επιχειρήσεων από το 1993 και ειδικεύμαστε στη Διοικητική Επιστήμη & Επιχειρησιακή Έρευνα, στο Μάρκετινγκ, στην Πληροφορική, στην Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική.

Η εταιρία μας παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών οργάνωσης, διοικητικής & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων ακολουθώντας systems engineering μεθοδολογία, αναπτύσσοντας και χρησιμοποιώντας state of the art εργαλεία Πληροφορικής.

Κατεβάστε τη σύντομη ηλεκτρονική παρουσίαση της εταιρείας μας πατώντας εδώ.

 

Πολιτική Ποιότητας

Στην Omicron Systems, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε συστήματα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, διαχειριζόμενοι τη γνώση με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Έτσι, παρέχουμε στους πελάτες μας ‘state of the art’ εργαλεία για την υποστήριξη των λειτουργιών τους, επικοινωνώντας μαζί τους ταχύτατα και φιλικά. Με έμφαση στην απλότητα εξασφαλίζουμε τη λειτουργικότητα των παραδοτέων που παρέχουμε. Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες με υψηλό αίσθημα ευθύνης και με το αποτέλεσμα των εργασιών μας υπερβαίνουμε τις προσδοκίες των πελατών μας.

Δεσμευόμαστε να διατηρούμε την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε σε υψηλά επίπεδα σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών και διεθνών προδιαγραφών. Για την επίτευξη της δέσμευσης αυτής έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001.

Στα πλαίσια αυτά, παρέχουμε όλους τους αναγκαίους πόρους για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας και καθιερώνουμε στόχους ποιότητας, την επίτευξη των οποίων ανασκοπούμε και αξιολογούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω ειδικών διαδικασιών. Παράλληλα παρακολουθούμε, μετράμε και αξιολογούμε τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα, η ασφάλεια προσωπικού και υπηρεσιών και η συνεχής καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

Η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της εταιρίας, των παρεχόμενων υπηρεσιών και του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί όραμα και δέσμευση της Διοίκησης της εταιρίας μας και βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση όλων των εργαζομένων.

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345