Προστασία δεδομένων

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας είναι ένα σημαντικό ζήτημα για το οποίο δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επιχειρηματικές μας διαδικασίες. Επεξεργαζόμαστε τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώθηκαν κατά τις επισκέψεις σας στις ιστοσελίδες μας εμπιστευτικά και σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις. Η προστασία των δεδομένων και η ασφάλεια των πληροφοριών αποτελούν μέρος της πολιτικής της εταιρίας μας. Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους με άλλους ιστοχώρους, οι οποίοι δεν καλύπτονται από την παρούσα δήλωση για την προστασία των δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρει συνοπτικά τα εξής:

 • Τι είδους στοιχεία συλλέγουμε και τους λόγους για τους οποίους τα συλλέγουμε.
 • Πως χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία. 
 • Τις επιλογές που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης στα στοιχεία και της ενημέρωσής τους.

Τα στοιχεία που συλλέγουμε

Συλλέγουμε στοιχεία για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους χρήστες μας, όπως είναι π.χ. η ανίχνευση βασικών στοιχείων όπως είναι η γλώσσα σας. Συλλέγουμε στοιχεία με δύο τρόπους:

 • Στοιχεία που μας δίνετε εσείς. Για παράδειγμα, πολλές από τις υπηρεσίες μας απαιτούν να δημιουργήσετε έναν Λογαριασμό. Με την εγγραφή σας, θα σας ζητηθούν προσωπικά στοιχεία, όπως το όνομά σας, ή η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
 • Στοιχεία που λαμβάνουμε από τη χρήση των υπηρεσιών μας από εσάς.Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε και τον τρόπο που τις χρησιμοποιείτε, όπως όταν συμπληρώνετε και υποβάλετε σε εμάς μια φόρμα στο δημόσιο τομέα. Αυτές οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τα εξής:
  • Στοιχεία συσκευής: Ενδέχεται να συλλέξουμε στοιχεία για τη συγκεκριμένη συσκευή (όπως το μοντέλο, την έκδοση του λειτουργικού συστήματος, τα μοναδικά αναγνωριστικά της συσκευής και πληροφορίες για το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας).
  • Στοιχεία καταγραφής: Όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε αυτόματα τα συγκεκριμένα στοιχεία στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή. Αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνουν:
   • λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία μας.
   • διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP).
   • στοιχεία σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, την ημερομηνία και την ώρα αιτημάτων σας και τη διεύθυνση URL αναφοράς.
   • cookie τα οποία ενδέχεται να προσδιορίζουν μοναδικά το πρόγραμμα περιήγησής σας ή το λογαριασμό σας σε εμάς.

Χαρακτηρισμός Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε ή κατέχουμε διακρίνονται σε 3 κατηγορίες:

Δημόσιου χαρακτήρα: Αυτές συνήθως είναι πληροφορίες προσβάσιμες από όλο το κοινό. Δεν υπάρχει για αυτές κάποιος τοπικός, εθνικός, διεθνής ή νομικός περιορισμός για την πρόσβαση ή χρήση τους. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι τα άρθρα και τα newsletters που δημοσιεύουμε, τα ωρολόγια προγράμματα των σεμιναρίων κλπ.

Επιχειρησιακού χαρακτήρα: Πρόκειται για πληροφορίες που πρέπει να διαφυλάσσονται από μη αδειοδοτημένη πρόσβαση, επεξεργασία, μετάδοση, αποθήκευση ή άλλη χρήση, λόγω ειδικών, κανονιστικών ή ηθικών διατάξεων. Σε αυτήν την κατηγορία μπορεί επίσης να ανήκουν πληροφορίες για τις οποίες δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη απαίτηση για διαφύλαξη. Πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες έχουν τα μέλη μας που έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο για αυτό το σκοπό. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι τα στοιχεία των εργαζομένων μας και τα στοιχεία συνεργατών ή συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Εμπιστευτικού χαρακτήρα: Πρόκειται για πληροφορίες που προστατεύονται από νόμους, κανονισμούς, δικές μας πολιτικές ή συμφωνίες με τρίτα μέρη. Τα στελέχη μας επίσης ενδέχεται να χαρακτηρίζουν πληροφορίες ως εμπιστευτικές.

Εμπιστευτικές πληροφορίες μπορεί να παρέχονται σε ενδιαφερόμενους μόνο εφόσον τους αφορούν άμεσα. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών σε μέρη εκτός της Omicron Systems γίνεται μόνο μετά από έγκριση της ανώτατης διοίκησης της εταιρίας. Μερικά παραδείγματα τέτοιων πληροφοριών είναι τα αρχεία των εκπαιδευομένων κι άλλες πληροφορίες μη δημόσιου χαρακτήρα, στοιχεία μισθοδοσίας προσωπικού, πληροφορίες οικονομικής φύσης ή άλλες πληροφορίες που από το νόμο θεωρούνται εμπιστευτικές.

Πως χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε

Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε από όλες τις υπηρεσίες μας για την παροχή, διατήρηση και βελτίωσή τους, για τη δημιουργία νέων υπηρεσιών και για την προστασία του ιστότοπου και των χρηστών του.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε το όνομα που έχετε καταχωρίσει στο Προφίλ σας σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε και οι οποίες απαιτούν έναν Λογαριασμό στον ιστότοπο. Επιπλέον, ενδέχεται να αντικαταστήσουμε προηγούμενα ονόματα τα οποία σχετίζονται με τον Λογαριασμό σας στον ιστότοπο, ώστε να αντιπροσωπεύεστε με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις υπηρεσίες μας. Εάν άλλοι χρήστες έχουν ήδη τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία που σας προσωποποιούν, ενδέχεται να τους εμφανίσουμε τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία του Προφίλ σας στον ιστότοπο, όπως π.χ. το όνομά σας.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις υπηρεσίες μας, όπως επίσης να σας ενημερώσουμε για επερχόμενες αλλαγές ή βελτιώσεις.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε από cookie και άλλες τεχνολογίες, όπως ετικέτες εικονοστοιχείων, για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας ως χρήστη και τη συνολική ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας προτού χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία για κάποιον σκοπό εκτός από αυτούς που έχουν καθοριστεί σε αυτήν την Πολιτική.

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά στοιχεία στους διακομιστές μας σε διάφορες χώρες σε όλον τον κόσμο. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κάποιον διακομιστή ο οποίος δεν βρίσκεται στη χώρα στην οποία κατοικείτε.

Διατήρηση και καταστροφή αρχείων

Τα αρχεία διατηρούνται με συνέπεια και λογική. Τα διαχειριζόμαστε έτσι ώστε να:

 • Συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα (νομοθεσίας ή άλλα διεθνή) περί προστασίας, αποθήκευσης και χρήσης πληροφοριών
 • Διαφυλάσσουμε την ιδιωτικότητα του προσωπικού, των μελών και των πελατών μας όπως προβλέπεται από τους νόμους
 • Βελτιστοποιούμε τη χρήση των αποθηκευτικών μέσων
 • Ελαχιστοποιούμε το κόστος διατήρησης πληροφοριών και
 • Καταστρέφουμε μη επίκαιρα αρχεία με κατάλληλο τρόπο

Διαφάνεια και επιλογή

Καθένας έχει διαφορετικές ανησυχίες όσον αφορά στο απόρρητο. Στόχος μας είναι να είμαστε ξεκάθαροι όσον αφορά τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να μπορείτε να κάνετε ουσιαστικές επιλογές όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται. Για παράδειγμα, μπορείτε να κάνετε:

 • Προβολή και επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων
 • Έλεγχο των ατόμων με τα οποία μοιράζεστε πληροφορίες
 • Λήψη πληροφοριών από διάφορες υπηρεσίες μας

Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείσετε όλα τα cookie, συμπεριλαμβανομένων των cookie που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας ή για να υποδεικνύετε πότε κάποιο cookie ρυθμίζεται από εμάς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι πολλές από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν τα cookie σας είναι απενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να εισέλθετε στην περιοχή μελών.

Πληροφορίες τις οποίες μοιράζεστε

Κάποιες από τις υπηρεσίες μας (όπως π.χ. Δημόσια Forums) σας επιτρέπουν να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους. Να θυμάστε ότι όταν κάνετε κοινή χρήση πληροφοριών δημόσια, ενδέχεται να είναι δυνατόν να ευρετηριοποιηθούν από κάποιες μηχανές αναζήτησης.

Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, στόχος μας είναι να σας παράσχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα, καταβάλλουμε προσπάθειες προκειμένου να σας παράσχουμε τρόπους για τη γρήγορη ενημέρωση ή τη διαγραφή τους – εκτός αν πρέπει να διατηρήσουμε αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς επιχειρηματικής νομιμότητας ή νομικούς σκοπούς. Κατά την ενημέρωση των προσωπικών σας στοιχείων, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

Ενδέχεται να απορρίψουμε αιτήματα τα οποία επαναλαμβάνονται χωρίς κάποιο λόγο, απαιτούν δυσανάλογες τεχνικές προσπάθειες (για παράδειγμα, τη δημιουργία ενός νέου συστήματος ή τη θεσμική αλλαγή μιας υπάρχουσας πρακτικής), θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων ή είναι εξαιρετικά μη πρακτικά (για παράδειγμα, αιτήματα που αφορούν στοιχεία σε κασέτες αντιγράφων ασφαλείας).

Στις περιπτώσεις στις οποίες μπορούμε να παράσχουμε πρόσβαση σε στοιχεία και διόρθωσή τους, αυτές οι δυνατότητες παρέχονται δωρεάν, εκτός αν απαιτείται δυσανάλογη προσπάθεια. Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο ώστε τα στοιχεία να προστατεύονται από τυχαία ή κακόβουλη καταστροφή. Λόγω αυτού, μετά τη διαγραφή των στοιχείων σας από τις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να μην διαγράψουμε αυτόματα κάποια εναπομείναντα αντίγραφα από τους ενεργούς διακομιστές μας και να μην απομακρύνουμε τα στοιχεία από τα συστήματά μας αντιγράφων ασφαλείας.

Πληροφορίες τις οποίες μοιραζόμαστε

Δεν μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός της Omicron Systems, εκτός αν ισχύει μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Με δική σας συναίνεση: Μοιραζόμαστε προσωπικά στοιχεία σας με εταιρίες, οργανισμούς και μεμονωμένα άτομα εκτός Omicron Systems όταν έχουμε τη συναίνεσή σας για κάτι τέτοιο.
 • Για νομικούς σκοπούς: Ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικά στοιχεία με εταιρίες, οργανισμούς ή μεμονωμένα άτομα εκτός Omicron Systems αν θεωρούμε, καλή τη πίστει, ότι η πρόσβαση, η χρήση, η διατήρηση ή η αποκάλυψη των πληροφοριών είναι εύλογα απαραίτητη, προκειμένου:
  • να ικανοποιήσουμε τυχόν ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, νομικές διαδικασίες ή επιβλητέα αιτήματα οργανισμών.
  • να επιβάλουμε ισχύοντες Όρους Παροχής Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης πιθανών παραβιάσεών τους.
  • να εντοπίσουμε, να αποτρέψουμε ή να αντιμετωπίσουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απάτες σχετικές με τις διευθύνσεις και ζητήματα ασφαλείας ή τεχνικά ζητήματα.
  • να προστατεύσουμε από επικείμενη βλάβη τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του Osys.gr, των χρηστών του ή του κοινού, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικά στοιχεία μη προσωπικής ταυτοποίησης δημόσια και με τους συνεργάτες μας – όπως π.χ. συνδεδεμένους ιστότοπους. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες δημόσια για να δείξουμε τις τάσεις όσον αφορά τη γενική χρήση των υπηρεσιών μας.

Εάν η Omicron Systems αναμειχθεί σε συγχώνευση, εξαγορά ή σε οποιασδήποτε μορφής πώλησης των περιουσιακών της στοιχείων, θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα των προσωπικών στοιχείων και θα ειδοποιήσει τους χρήστες που επηρεάζονται πριν τη μεταβίβαση των προσωπικών στοιχείων ή πριν αποτελέσουν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Ασφάλεια Πληροφοριών

Καταβάλλουμε μεγάλες προσπάθειες για να προστατεύσουμε αυτόν τον ιστότοπο και τους χρήστες μας από τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση, αποκάλυψη ή καταστροφή των στοιχείων που έχουμε στην κατοχή μας. Συγκεκριμένα:

 • Ελέγχουμε τη συλλογή στοιχείων, τις πρακτικές αποθήκευσης και επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών μέτρων ασφαλείας, για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε συστήματα.
 • Η πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία περιορίζεται μόνο σε υπαλλήλους, αναδόχους και αντιπροσώπους της Omicron Systems που πρέπει να γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία για την επεξεργασία τους για εμάς και οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρές συμβατικές υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και ενδέχεται να υπόκεινται σε πειθαρχικές διαδικασίες ή σε απόλυση εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

Οι διαδικασίες ασφαλείας βελτιώνονται συνεχώς καθώς νέες τεχνολογίες είναι διαθέσιμες.

Εφαρμογή

Η Πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την Omicron Systems, τους συνεργάτες της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών οι οποίες προσφέρονται από άλλους ιστότοπους της Omicron Systems.

Η Πολιτική αυτή δεν ισχύει για υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από άλλες εταιρίες ή μεμονωμένα άτομα, που συνδέονται με τις υπηρεσίες μας. Η Πολιτική αυτή δεν καλύπτει τις πρακτικές πληροφοριών άλλων εταιριών και οργανισμών οι οποίοι διαφημίζουν τις υπηρεσίες μας και οι οποίοι ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookie, ετικέτες εικονοστοιχείων και άλλες τεχνολογίες για την εμφάνιση και την παροχή σχετικών διαφημίσεων.

Επιβολή

Ελέγχουμε συχνά τη συμμόρφωσή μας με την Πολιτική αυτή. Επίσης, συμμορφωνόμαστε με διάφορα Διεθνή Πρότυπα. Ενδέχεται να συνεργαστούμε με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων τοπικών αρχών προστασίας δεδομένων, για την αντιμετώπιση τυχόν καταγγελιών που αφορούν τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων, τις οποίες δεν μπορούμε να επιλύσουμε απευθείας με τους χρήστες μας.

Αλλαγές

Η Πολιτική αυτή ενδέχεται να αλλάξει κατά καιρούς. Δεν θα περιορίσουμε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Πολιτικής χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Θα δημοσιεύουμε σε αυτή τη σελίδα τυχόν αλλαγές στην πολιτική αυτή και, εάν οι αλλαγές είναι σημαντικές θα παρέχουμε διακριτές ανακοινώσεις (συμπεριλαμβανομένης της ειδοποίησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τις αλλαγές στην πολιτική αυτή για ορισμένες υπηρεσίες). Επίσης, θα διατηρούμε προηγούμενες εκδόσεις της παρούσας Πολιτικής αυτής σε αρχείο, ώστε να μπορείτε να τις εξετάσετε.

Έκδοση 1η

 

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

 • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345