Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 01:22

Έρευνες Μάρκετινγκ - Πλεονεκτήματα

Τι σκέφτονται οι πελάτες σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας; Τι άποψη έχουν για τις αλλαγές που κάνατε τους τελευταίους μήνες; Για να μάθεις πρέπει να θέσεις αυτές τις ερωτήσεις στους πελάτες κι αυτό γίνεται με τις έρευνες μάρκετινγκ. 

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM) παραμένει για μια χρονιά ακόμη, στις πρώτες θέσεις των κορυφαίων εργαλείων διοίκησης, σύμφωνα με διεθνή έρευνα μεγάλου οίκου του εξωτερικού. Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι μια διεργασία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να κατανοήσουν τις ομάδες πελατών τους και να ανταποκριθούν γρήγορα - πολλές φορές και αμέσως - στη μεταβολή των αναγκών τους. 

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 13:23

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια διαδικασία για τον προσδιορισμό του βασικού στόχου μιας επιχείρησης και του τρόπου με τον οποίο θα πετύχει το βασικό αυτό στόχο. Λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της επιχείρησης και συνδέει τους επιχειρηματικούς σκοπούς με τις ενέργειες και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.

Πειρατεία Λογισμικού θεωρείται η χωρίς άδεια χρήση ενός προγράμματος Η/Υ, στην οποία περιλαμβάνεται η εγκατάσταση, αναπαραγωγή, αντιγραφή και διανομή του. Σύμφωνα με μελέτη της IDC που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Business Software Alliance (BSA, Μάιος 2016), η πειρατεία λογισμικού στην Ελλάδα για το 2016 ανέρχεται σε 63%, η δε αξία του παράνομα εγκατεστημένου λογισμικού στη χώρα μας εκτιμάται στα $189 εκατομμύρια.

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016 16:36

Προβληματικές πιστοποιήσεις ISO και η λύση

Όλοι όσοι είμαστε στην αγορά το ξέρουμε καλά το θέμα: Επιχειρήσεις που δεν άξιζαν πήραν τελικά την πιστοποίηση ISO. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι παρενέργειες προκαλεί;
Αν αναλύσουμε το θέμα θα δούμε ότι ευθύνονται όλοι οι βασικοί πρωταγωνιστές:

Τα αναθεωρημένα πρότυπα ISO 9001 και ISO 14001 (έκδοση 2015) είναι πλέον γεγονός και οι αλλαγές αυτή τη φορά είναι μεγάλες. Τις έχετε δει κι αν ναι, πως σκέφτεστε να χειριστείτε το θέμα της μετάβασης;