Όροι που καθημερινά ακούγονται στο Μάρκετινγκ και στις Πωλήσεις κι όμως δεν είναι εύκολο να προσδιορίσεις. Εμπεριέχονται βαθιά στις επιχειρησιακές διαδικασίες και συνιστούν ειδική ορολογία για κάθε επιχείρηση ή ακόμα και για κάθε τμήμα της ξεχωριστά.

Ταυτόχρονα έρχονται και τα διάφορα CRM συστήματα, δίνουν κι αυτά τη δική τους ορολογία και κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα.

Τι γίνεται καλύτερα σε ένα μηχανογραφημένο σύστημα όπως το ISOms HRM σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα doc/excel; Για ποιους λόγους μειώνονται τα έξοδα λειτουργίας;

Ας δούμε τα 15 σημαντικότερα στοιχεία όπως έχουν καταγραφεί από τους πελάτες μας το πρώτο τρίμηνο χρήσης του.

Πρόσφατα ένας φίλος μου διηγήθηκε απογοητευμένος πόσο χρόνο (και τελικά κόστος) του παίρνει η τήρηση των ISO που έχει στην εταιρεία του. Προσπαθώντας να τον βοηθήσω του έκανα ορισμένες ερωτήσεις για να καταλάβω καλύτερα το πρόβλημά του. Τελικά σε χίλια δυο σημεία ο φίλος ήταν φάουλ...

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016 01:22

Έρευνες Μάρκετινγκ - Πλεονεκτήματα

Τι σκέφτονται οι πελάτες σας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας; Τι άποψη έχουν για τις αλλαγές που κάνατε τους τελευταίους μήνες; Για να μάθεις πρέπει να θέσεις αυτές τις ερωτήσεις στους πελάτες κι αυτό γίνεται με τις έρευνες μάρκετινγκ. 

Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM) παραμένει για μια χρονιά ακόμη, στις πρώτες θέσεις των κορυφαίων εργαλείων διοίκησης, σύμφωνα με διεθνή έρευνα μεγάλου οίκου του εξωτερικού. Η διαχείριση πελατειακών σχέσεων είναι μια διεργασία που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για να κατανοήσουν τις ομάδες πελατών τους και να ανταποκριθούν γρήγορα - πολλές φορές και αμέσως - στη μεταβολή των αναγκών τους. 

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2016 13:23

Στρατηγικός σχεδιασμός

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός είναι μια διαδικασία για τον προσδιορισμό του βασικού στόχου μιας επιχείρησης και του τρόπου με τον οποίο θα πετύχει το βασικό αυτό στόχο. Λαμβάνει υπόψη τη δυναμική της επιχείρησης και συνδέει τους επιχειρηματικούς σκοπούς με τις ενέργειες και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών.