Κυριακή, 17 Σεπτεμβρίου 2017 19:36

Διαχείριση κινδύνων - λύση για το περιβάλλον

Written by
Rate this item
(33 votes)

Οι άμεσες κι έμμεσες συνέπειες του πρόσφατου περιβαλλοντικού ατυχήματος στο Σαρωνικό φαίνεται ότι θα αποσχολήσουν έντονα στο μέλλον το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.
Το δυσάρεστο συμβάν αναδεικνύει τη μεγάλη αδυναμία της διοίκησης, τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και του δημοσίου, να διαχειριστούν τους κινδύνους και μάλιστα όχι απλά και μόνο τους μη προβλέψιμους ή έκτακτους, αλλά τους αναμενόμενους και σχεδόν βέβαιους να συμβούν.

Στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Κρυπτογραφίας που διοργανώθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, είχαμε εντοπίσει ως σημαντικότερες αιτίες στη δυσμενή εξέλιξη των κινδύνων την κακή ή ελλιπή διαχείρισή τους και ειδικότερα:

  • την ελλιπή καταγραφή/τεκμηρίωση των κινδύνων
  • την ελλιπή αξιολόγησή τους
  • την καθυστερημένη αντιμετώπισή τους
  • την έλλειψη συντονισμού δράσης
  • την παρακολούθηση των ενεργειών με τον κατάλληλο τρόπο

Είχαμε παρουσιάσει το Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ISOms) που έχουμε αναπτύξει και με το οποίο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι αιτίες των προβλημάτων, αφού επιτυγχάνεται:

  • συνολική διαχείριση κινδύνων με τη συνεισφορά ολων των εμπλεκόμενων πλευρών 
  • έγκαιρη κι ευέλικτη διαχείριση κινδύνων με δυνατότητα αλλαγών ανάλογα με τη φύση των κινδύνων
  • απομακρυσμένη λειτουργία σε εννιαία βάση δεδομένων 
  • διαβαθμισμένη λειτουργία με εξουσιοδοτημένη ταυτόχρονη πρόσβαση πολλών χρηστών

Το σύστημα αυτό μαζί με το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι ό,τι πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό υπάρχει σήμερα στο αντικείμενο. Είναι φυσικά στη διάθεση της δημόσιας διοίκησης οποιαδήποτε στιγμή μας το ζητήσει.

Δείτε αναλυτικότερες πληροφορίες και screenshots στην ακόλουθη παρουσίαση:

Read 2884 times Last modified on Κυριακή, 01 Ιουλίου 2018 01:38