Καλύτερη παροχή υπηρεσιών

Οργανώστε τις υπηρεσίες σας και ξεπεράστε τις προσδοκίες των πελατών

sercon1.jpg

Διαφάνεια και παραγωγικότητα

Καταγράψτε τις βασικές υποχρεώσεις μιας σύμβασης, τις ημερομηνίες και τα δεδομένα παρακολούθησης. Αναλύστε περισσότερο αν χρειάζεται σε συνδεδεμένα έγγραφα. Συνδέστε με τα σχετικά αιτήματα κι αφαιρέστε μονάδες αυτόματα ώστε όλοι να γνωρίζουν τι αντιστοιχεί σε τι.

Ανάθεση και παρακολούθηση

Αναθέστε κάθε σύμβαση στο αρμόδιο άτομο ή ομάδα με χειροκίνητο ή αυτόματο τρόπο. Κατάσταση, προτεραιότητα και πρόοδος είναι στοιχεία που συνήθως προσδιορίζουν τους πόρους που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση.

sercon2.jpg
sercon3.jpg

Αυτοματοποίηση καθημερινότητας

Αυτόματα δημιουργήστε tickets από email, ειδοποιήστε την ομάδα σας ή τον πελάτη και ενημερώστε τις εγγραφές καθώς συμβαίνουν αλλαγές. Ανεβάστε επίπεδο προτεραιότητας όταν ένα θέμα ανοίξει ξανά και ενημερώστε έναν επόπτη ή ομάδα όταν ένα υψηλής προτεραιότητας θέμα ενός σημαντικού πελάτη παραμείνει άλυτο πάνω από 2 ημέρες.

Αξιολογήστε και βελτιώστε την απόδοση

Εντοπίστε τάσεις και σημαντικούς παράγοντες στην οργάνωση υποστήριξης, δημιουργώντας αναφορές που δείχνουν τα tickets ως προς την κατάστασή τους, την προτεραιότητα και πολλά ακόμη. Κλείστε το κενό σε όλη την λειτουργία της επιχείρησής σας δημιουργώντας αναφορές υποστήριξης που βελτιώνουν την επίδοση της επιχείρησή σας ή την απόδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών σας.

sercon4.jpg