Επαγγελματική ιδιωτική επικοινωνία

Ένα μέρος όπου οι πελάτες διαχειρίζονται όλες τις χρήσιμες πληροφορίες που τους αφορούν.

portal_dashboard.jpg

Η ιστορία της σχέσης σας γρήγορα

Η πύλη εξυπηρέτησης δείχνει στους πελάτες που έχουν συνδεθεί στοιχεία από το ιστορικό της σχέσης τους μαζί σας. Μπορείτε να επιλέξετε να τους αφήσετε να βλέπουν την κατάσταση των αιτημάτων που σας υπέβαλαν πρόσφατα, προσφορές, τιμολόγια και άλλες πληροφορίες που έχετε συνδέσει με αυτούς στο CRM.

Ανταλλάξτε αρχεία

Οι πελάτες μπορούν να μοιραστούν έγγραφα κι αρχεία απευθείας μέσω της πύλης εξυπηρέτησης, ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για συνεχόμενα emails στα οποία χρειάζεται χειροκίνητα να επισυνάπτουν διαρκώς αρχεία.

portal_docupl.jpg
portal_faq.jpg

Βάση Γνώσεων: γρήγορη πρόσβαση σε κοινές ερωτήσεις

Η πύλη εξυπηρέτησης έχει άμεση πρόσβαση στη γνωσιακή βάση της εταιρείας σας κι έτσι διασφαλίζεται ότι απλές ερωτήσεις δεν αναλώνουν πολύτιμο χρόνο από την ομάδα εξυπηρέτησης.

Δημιουργήστε και ενημερώστε αιτήματα

Αν η Βάση Γνώσεων δεν επαρκεί για να επιλύσει ένα θέμα, οι πελάτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και να επισυνάψουν αρχεία απευθείας μέσα από την πύλη εξυπηρέτησης. Μετά μπορούν να επιστρέψουν για να δουν την κατάσταση των αιτημάτων τους και να ενημερώσουν με πληροφορίες σύμφωνα με τις ανάγκες.

portal_ticketnew.jpg