Σύστημα Διαχείρισης
ISO 27001

Το ISO 27001 εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της
βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Image
Processes
Processes
Processes
Image

Το ISO 27001 εν συντομία

Το ISO 27001 είναι μια προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Αφορά στην ασφάλεια των πληροφοριών οι οποίες μπορεί να είναι καταγεγραμμένες ή εκτυπωμένες σε χαρτί, μπορεί να είναι αποθηκευμένες ηλεκτρονικά, μπορεί να αποστέλλονται με κανονικό ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μπορεί να παρουσιάζονται σε φιλμ ή να διατυπώνονται προφορικά σε συζητήσεις.

Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.

Δωρεάν Προαξιολόγηση

Συσχέτιση GDPR με ISO 27001

Ποια είναι η σχέση μεταξύ του GDPR & του προτύπου ISO 27001; Πως ένα σύστημα διαχείρισης κατά ISO 27001 μπορεί να καλύψει μια επιχείρηση κι απέναντι στο GDPR;

ISOms στο Cloud

Image
IT, ISO & Risk Management
Image
Συνδυάζουμε βασικές έννοιες κι εργαλεία μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά από οτιδήποτε άλλο.

Οι Υπηρεσίες μας

Σχεδιασμός & Ανάπτυξη

Οι βασικές μας υπηρεσίες αφορούν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη & την εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης.

Επιθεωρήσεις

Διενεργούμε επιθεωρήσεις α' ή β' μέρους προκειμένου να σας βοηθήσουμε στον έλεγχο και στη βελτίωση των συστημάτων σας.

Συντήρηση & Επέκταση

Αναλαμβάνουμε την επέκταση & την περιοδική συντήρηση των συστημάτων σας με τον πιο κατάλληλο τρόπο.

Γιατί εμάς

Είμαστε η εταιρεία που ξεχωρίζει στον τομέα στην αγορά, αφού συνδυάζουμε βαθιά γνώση κι εμπειρία τόσο στα πρότυπα ISO όσο και στην τεχνολογία πληροφοριών. Σε γενικές γραμμές μας διακρίνουν τα εξής:

Εξειδικευμένες υπηρεσίες
Ειδικά εργαλεία
Εμπειρία στο ΙΤ
Λογισμικό Υποστήριξης

Η Μεθοδολογία μας

Βήμα 1: Διαγνωστική Ανάλυση
Αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση μετά από εσωτερική επιθεώρηση με βάση το πρότυπο κι εντοπίζονται οι αδυναμίες ή οι ευκαιρίες βελτίωσης.

CRM + ISO + GDPR + Risk Management!

Τώρα όλα τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και τόσες άλλες χρήσιμες λειτουργίες ολοκληρώνονται σε ένα μέρος.

Newsletter

RSS Feeds

  Γενικά

  CRM

  ISO

Σχετικά με εμάς

Η Omicron Systems είναι μια εταιρεία ανάπτυξης συστημάτων.

  • Άρτης 1, Μοσχάτο 18345