Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014 00:00

ISO 9001 και Εξαγωγές

Written by
Rate this item
(66 votes)

Οι εταιρείες προχωρούν σε πιστοποίηση κατά ISO 9001 ώστε να επικυρώσουν τη δέσμευσή τους στην ποιότητα προϊόντος. Έρευνες δείχνουν ότι οι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 εταιρείες παρέχουν υψηλότερης ποιότητας προϊόντα.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001 μπορεί να αυξήσει τις εξαγωγές μιας χώρας ως προς 2 έννοιες:

Πρώτον, αν οι εξαγωγικές εταιρείες δεν γνωρίζουν πως να πετύχουν τα επίπεδα ποιότητας που ζητούν οι εισαγωγείς, η πιστοποίηση κατά ISO 9001 μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο κατανόησης των διαδικασιών ποιοτικής παραγωγής.

Δεύτερον και βασικότερο για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας, το ISO 9001 μπορεί να βοηθήσει τους εξαγωγείς να ξεπεράσουν τα προβλήματα με τα κενά πληροφόρησης, μειώνοντας τα κόστη συναλλαγών που βαραίνουν τους εισαγωγείς στην προσπάθειά τους να διαπιστώσουν την ποιότητα των προϊόντων των εξαγωγέων. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει οι αγοραστές να θεωρούν το ISO 9001 σαν αξιόπιστο σήμα ποιότητας. 

Αυτό γενικά ισχύει για 3 λόγους.

Πρώτον, το ISO 9001 έχει πολύ ισχυρή φήμη διεθνώς σαν πρότυπο ποιότητας. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Τυποποίηση (ISO) υποδεικνείει ότι οι οργανισμοί που αναζητούν πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 9001 θα πρέπει να εφαρμόζουν εκτενώς στη λειτουργία τους πρακτικές διασφάλισης ποιότητας και να πιστοποιούν τα συστήματα διαχείρισης από διαπιστευμένους φορείς.

Δεύτερον, ο ISO έχει μια πολύ ισχυρή φήμη για την ανάπτυξη προτύπων για το διεθνές εμπόριο. Τρίτον, ο ISO έχει μεγάλη διαφοροποίηση στη σύνθεση των μελών του, με περισσότερους από 150 οργανισμούς τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο ως βασικά μέλη. Οι Τεχνικές επιτροπές που αναπτύσσουν τα πρότυπα περιλαμβάνουν αντιπροσώπους από επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Ακόμη κι αν θεωρηθεί ότι η διαδικασία ανάπτυξης προτύπων δεν είναι τέλεια, όλοι συμφωνούν ότι είναι διάφανη, περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα κι έτσι ενδυναμώνει την αξιοπιστία του σήματος ISO.

Συνοψίζοντας λοιπόν έχουμε: 1)το κενό πληροφόρησης για την ποιότητα των προϊόντων στο διεθνές εμπόριο, 2) η τάση των αγοραστών να αντιλαμβάνονται την ποιότητα των προϊόντων από τη χώρα προέλευσης και 3) το γεγονός ότι το ISO 9001 είναι ένα αξιόπιστο σήμα ποιότητας που εξομαλύνει τα κενά πληροφόρησης, οδηγούν στην προσδοκία ότι η αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που υιοθετούν το πρότυπο ISO 9001 θα πρέπει να συνδέεται με αύξηση των εξαγωγών, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Read 8084 times Last modified on Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2018 13:05