Αυτοματοποίηση εργασιών

Αυτοματοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες των ομάδων σας ώστε να εξοικονομήσετε χρόνο για πιο εποικοδομητικές ασχολίες.

workflow1.jpg

Ενέργειες διάφορων τύπων

Ολοκληρώσατε ένα θέμα με πελάτη όμως για κάποιο λόγο επανεμφανίστηκε. Το CRM μπορεί να ανοίξει ξανά την υπόθεση και να ειδοποιήσει αυτόματα τον υπεύθυνο προς επίλυση. Μπορεί να στείλει email ή SMS, να δημιουργήσει δραστηριότητες ημερολογίου ή άλλες σχετικές εγγραφές, να ενημερώσει πεδία ή να κάνει άλλες ειδικές λειτουργίες που έχουμε ορίσει.

Ενέργειες σε πεδία ή λόγω αλλαγών τους

Άλλαξε κάτι και πρέπει να γίνει κάποια ενέργεια ή μήπως κάποιο πεδίο πρέπει να τροποποιηθεί επειδή πλέον δεν ισχύει κάποια συνθήκη; Για παράδειγμα επειδή ένα θέμα επανεμφανίστηκε σε έναν σημαντικό πελάτη, πρέπει το πεδίο προτεραιότητας να αλλάξει σε Σημαντικό; Με τις αυτόματες Ροές εργασίας μπορεί ακόμη και μια νέα εργασία να δημιουργηθεί και να ανατεθεί σε ειδική ομάδα αν π.χ. φτάσει ένα email από πελάτη που ο τίτλος του περιέχει τη λέξη Password.

workflow2.jpg
workflow3.jpg

Αυτόματη δημιουργία και ανάθεση δραστηριοτήτων

Όταν για ένα θέμα πρέπει να γίνει μια ειδική εργασία, το CRM μπορεί αυτόματα να δημιουργήσει και να αναθέσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και να ειδοποιήσει τον αρμόδιο ώστε να διασφαλιστεί ότι η δουλειά θα γίνει.

Αυτόματες ενέργειες λόγω αδράνειας

Ασχολείστε με πολλά θέματα και κάποιες φορές κάτι μπορεί να ξεχαστεί. Το Online CRM μπορεί να σας στείλει ειδοποίηση κι αν κάτι δεν έχει αλλάξει για πολύ καιρό. Π.χ. αν μια σημαντική προσφορά για έναν πελάτη που μαρκάρατε προς παρακολούθηση δεν έχει γίνει αποδεκτή μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

workflow4.jpg