Όλες οι δραστηριότητες σε ένα χώρο

Οργανώστε τις δουλειές των ομάδων σας, βάλτε υπενθυμίσεις και συνδέστε με τα άλλα του CRM.

calendar_all.jpg

Πιο πολλά από ένα απλό Ημερολόγιο

Δείτε σε ένα χώρο τις δραστηριότητες μαζί με τις προσφορές και τις συμβάσεις που λήγουν ή τις καμπάνιες και τα έργα που ξεκινούν. Ρυθμίστε την ορατότητα του Ημερολογίου σε διαφορετικό επίπεδο μεταξύ των χρηστών, εργαζομένων και προϊσταμένων και ορίστε ειδοποιήσεις με αναδυόμενα παράθυρα ή emails.

Δημιουργήστε συνδέοντας

Είτε δουλεύεις με επαφές, είτε με συστάσεις ή ευκαιρίες, δημιούργησε δραστηριότητες κι ενέργειες ημερολογίου που αυτόματα συνδέονται με τις συσχετιζόμενες εγγραφές έτσι ώστε οι πληροφορίες να είναι διαθέσιμες όταν έρθει η ώρα να δουλέψεις ξανά μαζί τους.

calendar_connect.jpg
calendar_taskman.jpg

Ιεραρχήστε τις ενέργειες

Δημιουργήστε γρήγορα ενέργειες για τις ομάδες σας κι αλλάξτε την προτεραιότητά τους όταν χρειαστεί. Παρακολουθήστε την πορεία τους κι ενημερώστε με ό,τι χρειάζεται εύκολα ανά πάσα στιγμή.

Αυτοματοποιήστε τα follow-ups

Χρησιμοποιήστε τις ροές εργασίας για να δημιουργούνται αυτόματα ενέργειες ημερολογίου ως υπενθυμίσεις για follow-up εφόσον π.χ. περάσουν 3 μέρες από τη λήξη μιας ευκαιρίας ή για τηλεφωνική κλήση αν μια ευκαιρία βρεθεί σε συγκεκριμένο στάδιο.

calendar_workflow.jpg