Πρόγραμμα

22
Απρ
2020

5+5 θανατηφόρα workflows

22 Απρ 2020 15:30 -17:00
50,00€

Έχουμε εντοπίσει τα workflows με τα οποία μεγιστοποιείται η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα στο 1ο έτος λειτουργίας του Online CRM. Αυτά τα workflows θα δείξουμε στους διαχειριστές που θα συμμετέχουν, ώστε να δημιουργήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις τους έναντι του ανταγωνισμού.

50,00€ 25
11
Μαϊ
2020

ISOms Risk Management Intro

11 Μαϊ 2020 15:30 -17:30
50,00€

Σε αυτό το live webinar θα δούμε τη βασική λειτουργία της Διαχείρισης Κινδύνων στο ISOms.

Αναλυτικά, τα περιεχόμενα έχουν ως εξής..

50,00€ 25
15
Μαϊ
2020

CRM Sales & Marketing Alignment

15 Μαϊ 2020 14:00 -17:00
75,00€

Κωδ. MT01

Η ευθυγράμμιση του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων είναι σήμερα ένα "καυτό" θέμα για μια επιχείρηση.
Σε αυτό το σεμινάριο παρουσιάζουμε μια επιτυχημένη, ξεκάθαρη και μετρήσιμη μεθοδολογία με την οποία συνδέουμε τις ανεξάρτητες μεταξύ τους λειτουργίες του Μάρκετινγκ και των Πωλήσεων. Εξετάζουμε επίσης πως αυτό γίνεται μέσα σε ένα CRM.

75,00€ 20