Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2018 15:22

Διαχείριση κρίσεων: αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων με νέες τεχνολογίες

Written by
Rate this item
(32 votes)

Πως μπορεί να βοηθήσει το Online CRM μια επιχείρηση στο να αντιμετωπίσει φυσικές καταστροφές;

Την πρώτη φάση μιας επιτυχημένης άσκησης ετοιμότητας σε έκτακτες καταστάσεις ολοκλήρωσε η εταιρεία Sarp Facility Management SA πριν λίγες ημέρες, επιβεβαιώνοντας ότι το Online CRM είναι ένα σύστημα με δυνατότητες πολύ πέρα από τα συνηθισμένα συστήματα διαχείρισης πελατών.

Τα χαρακτηριστικά

Η Sarp είναι μια από τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου των facility services στην Ελλάδα με περίπου 1000 εργαζόμενους σε έργα που βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία σε όλη τη χώρα. Για πολλούς λόγους το μάνατζμεντ πρέπει να έχει στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή γεωγραφικές πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και ταυτόχρονα τη δυνατότητα ακαριαίας μαζικής επικοινωνίας.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της χρήσης 2 μοναδικών μηχανισμών του Online CRM:

  • Του πρόσθετου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS)
  • Της δυνατότητας μαζικής αποστολής SMS σε επιλεγμένες εγγραφές του συστήματος
Η άσκηση ετοιμότητας
Το σενάριο της α'φάσης της άσκησης που δοκιμάστηκε είχε ως εξής:

Εξαιτίας πλημμύρας στη Δυτική Αττική έπρεπε να ενημερωθούν αμέσως οι επόπτες ώστε να επικοινωνήσουν με τους πελάτες για έκτακτη αλλαγή των προγραμμάτων εργασίας των συνεργείων.

Τι έκανε η επιχείρηση

Με το GIS εργαλείο εντοπίστηκαν με μια κίνηση τα έργα που είναι σε ακτίνα π.χ. 5 χλμ από το υποτιθέμενο σημείο πλημμύρας και στη συνέχεια στάλθηκε μαζικό SMS στους επόπτες των συγκεκριμένων έργων, που περιείχε μια σύντομη οδηγία δράσης. Οι ενέργειες αυτές ολοκληρώθηκαν σε λιγότερο από 1 λεπτό.

Η β'φάση της άσκησης ετοιμότητας θα περιλαμβάνει περισσότερα βήματα ως εξής:

Με βάση το προηγούμενο σενάριο και χρησιμοποιώντας τα ίδια εργαλεία θα ενημερωθούν ξαφνικά από τον υπεύθυνο διαχείρισης κρίσεων οι επόπτες των έργων σε ακτίνα 10 χλμ από το σημείο πλημμύρας με μαζικό SMS. Αυτοί στη συνέχεια θα ενημερώσουν τον υπεύθυνο διαχείρισης κρίσεων επιβεβαιώνοντας την επικοινωνία τους με τους πελάτες. Τέλος ο υπεύθυνος διαχείρισης κρίσεων θα στείλει μαζικό SMS στους εργαζόμενους των παραπάνω έργων (που ήδη είναι στα πόστα τους) για ασφαλή μετακίνηση από τους χώρους εργασίας προς το σημείο διαφυγής και τα σπίτια τους.

Read 4591 times Last modified on Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 17:11