5+5 θανατηφόρα workflows

Το σύστημα αυτοματοποιημένων workflows του Online CRM παρέχει τη δυνατότητα μεγάλης μείωσης λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων. Αυτό προκύπτει μέσω της εξάλειψης των ανθρωποωρών που αναλώνονται κυρίως σε εργασίες ρουτίνας.

Έχουμε εντοπίσει τα workflows με τα οποία μεγιστοποιείται η μείωση του λειτουργικού κόστους μέσα στο 1ο έτος λειτουργίας του Online CRM. Αυτά τα workflows θα δείξουμε στους διαχειριστές που θα συμμετέχουν, ώστε να δημιουργήσουν σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις τους έναντι του ανταγωνισμού.

Επιπλέον στο live webinar θα δούμε πως υποστηρίζονται τα workflows αυτά από σχετικά Reports, Dashboard/Widgets & Metrics στο Online CRM.

Event Properties

Event Date 22 Απρ 2020 15:30
Event End Date 22 Απρ 2020 17:00
Capacity 25
Cut off date 21 Απρ 2020
Individual Price 50,00€
We are no longer accepting registration for this event
50,00€ 25

Share this event: